Εγγραφή Ομογενών Ποντιακής Καταγωγής από την Πρώην Σοβιετική Ένωση

 

Δικαιολογητικά

Εγγραφής Ομογενών Ποντιακής Καταγωγής από την Πρώην Σοβιετική Ένωση

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας :2385351015

1.Αίτηση

2.Απόφαση Περιφέρειας

3.Πιστοποιητικό γάμου μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας

4.Πιστοποιητικό γέννησης μεταφρασμένο επίσημα στην ελληνική γλώσσα και πρωτότυπο (ξενόγλωσσο) έγγραφο με σφραγίδα γνησιότητας

5.Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν είναι γραμμένος/η σε άλλο Δήμο της χώρας και αν ο/ η σύζυγος είναι Έλληνας/-ίδα ή αλλοδαπός/-ή

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα