Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης Εντοπιότητας – Οικογενειακής Κατάστασης

 

Δικαιολογητικά

 Έκδοσης  Πιστοποιητικού  Γέννησης – Εντοπιότητας – Οικογενειακής Κατάστασης

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015


1. Αίτηση

2. Αστυνομική ταυτότητα ή Εξουσιοδότηση

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα