Έκδοση Πιστοποιητικού Γέννησης

 

Δικαιολογητικά

Έκδοσης  Πιστοποιητικού Γέννησης

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

1. Αίτηση

2. Αστυνομική Ταυτότητα

Σημείωση: Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον Δήμο, όπου είστε δημότης.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα