Έκδοση Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

 

Δικαιολογητικά

Έκδοσης  Πιστοποιητικού Οικογενειακής Κατάστασης

Αρμόδια  Υπηρεσία: Δημοτολόγιο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

1.  Aίτηση

2.  Αστυνομική ταυτότητα

Σημείωση: Το πιστοποιητικό εκδίδεται από τον Δήμο, όπου είστε δημότης.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα