Έκδοση Πιστοποιητικού πολλαπλά εγγεγραμμένου στα μητρώα αρρένων

 

Δικαιολογητικά

Έκδοσης  Πιστοποιητικού πολλαπλά εγγεγραμμένου στα μητρώα αρρένων

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο    
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351022

1. Αίτηση

2. Πιστοποιητικό από τα Μητρώα Αρρένων με αριθμό μητρώου, τόπο γεννήσεως και με τρόπο εγγραφής.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα