Έκδοση Πιστοποιητικού Σπουδών

Δικαιολογητικά

Έκδοσης  Πιστοποιητικού Σπουδών

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

1. Aίτηση

2. Αστυνομική ταυτότητα

Σημείωση:  Θα πρέπει να γνωρίζετε επίσης τον αριθμό του φοιτητικού σας μητρώου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα