Έκδοση Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης

 

Δικαιολογητικά

 Έκδοσης Πιστοποιητικού Στρατολογικής Κατάστασης

Αρμόδια Υπηρεσία : Δημοτολόγιο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

Aίτηση


2. Αστυνομική ταυτότητα

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα