Έκδοση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας Ανηλίκων

Δικαιολογητικά

 Έκδοσης Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας Ανηλίκων

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015


1. Αστυνομική ταυτότητα του γονέα
2. Πιστοποιητικό γέννησης
3. Πρόσφατη φωτογραφία

Σημείωση: Προϋπόθεση για την διεκπεραίωση αυτής της διαδικασίας είναι οι ανήλικοι να μην είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (πλέον είναι υποχρεωτική η έκδοση ταυτότητας με τη συμπλήρωση του 12ου έτους της ηλικίας). Απαιτείται να προσέλθει το ίδιο το παιδί, μαζί με έναν από τους γονείς ή τον ασκούντα τη γονική μέριμνα.  Σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί να προσέλθει αυτοπροσώπως, απαιτείται η παρουσία δύο μαρτύρων (με την επίδειξη του πρωτότυπου δελτίου ταυτότητάς τους), εκ των οποίων ο ένας να είναι ο γονέας

Σημείωση: Επίσης θα πρέπει να γνωρίζετε τον αριθμό στρατολογικού σας μητρώου.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα