Μεταδημότευση Άγαμου Ενήλικου σε Δημοτολόγιο Δήμου ή Κοινότητας εκτός του τόπου εγγραφής

 

Δικαιολογητικά

 Μεταδημότευση Άγαμου Ενήλικου σε Δημοτολόγιο Δήμου ή Κοινότητας εκτός του τόπου εγγραφής του ίδιου ή των γονέων του

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας :2385351015

 

1. Πιστοποιητικό γεννήσεως για μεταδημότευση από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος

2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο (για να εκδοθεί απαιτείται λογαριασμός ΔΕΚΟ από τα 2 τελευταία χρόνια ή ένορκη βεβαίωση από το ειρηνοδικείο)

3. Αστυνομική ταυτότητα.

4. Αίτηση

Προϋπόθεση: Ο αιτών πρέπει να είναι κάτοικος του Δήμου στον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει τουλάχιστον τα δύο τελευταία χρόνια.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα