Μεταδημότευση Άγαμου Ενηλίκου στα Δημοτολόγια του Δήμου

 

Δικαιολογητικά

Μεταδημότευσης Άγαμου Ενηλίκου στα Δημοτολόγια του Δήμου

Αρμόδια Υπηρεσία: Δημοτολόγιο   
Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

1. Πιστοποιητικό γεννήσεως για μεταδημότευση από το Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος

2. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας από τον Δήμο (για να εκδοθεί απαιτείται λογαριασμός  ΔΕΚΟ από τα 2 τελευταία χρόνια ή ένορκη βεβαίωση από το ειρηνοδικείο)

3. Αστυνομική ταυτότητα

4. Αίτηση

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα