Μεταδημότευση Συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη Δημότης

Δικαιολογητικά

Μεταδημότευσης Συζύγων όταν ο ένας είναι ήδη Δημότης

Αρμόδια Υπηρεσία : Δημοτολόγιο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

 

1. Πιστοποιητικό Γέννησης για μεταδημότευση του συζύγου που δεν είναι δημότης με πλήρη στοιχεία

2. Αντίγραφο Ληξιαρχικής Πράξης Γάμου

3. Αστυνομική ταυτότητα

4. Αίτηση

Σημείωση: Τα δικαιολογητικά εκδίδονται και από το Κ.Ε.Π., το οποίο αναλαμβάνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα