Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας

Δικαιολογητικά

Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας

Αρμόδια Yπηρεσία: Δημοτολόγιο 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 2385351015

1. Aίτηση

2. Αστυνομική ταυτότητα

3. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ / ΟΤΕ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα