Γνωστοποίηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (γενικά)

ΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 1. Αίτηση Δημοτικής ενημερότητας (κάντε κλικ εδώ)
 2. Αιτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία (κάντε κλικ εδώ)
 3. Απαραίτητα στοιχεία επιχείρησης (κάντε κλικ εδώ)
 4. Απλουστευμένη γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος των άρθρων 10, 11 και 12 της παρούσας (κάντε κλικ εδώ)
 5. Γνωστοποίηση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (κάντε κλικ εδώ)
 6. Υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη καταστήματος (κάντε κλικ εδώ)
 7. Υπεύθυνη δήλωση υγειονομικού υπευθύνου (κάντε κλικ εδώ)

 Από την 06/06/2017, η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://notifybusiness.gov.gr


 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. Δ.ΦΛΩΡΙΝΑΣ

 • Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων / ποτών και άλλες διατάξεις (Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829, ΦΕΚ2161/23.06.2017, Β) (κάντε κλικ εδώ).
 • Έναρξη λειτουργίας πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς της γνωστοποίησης του ν.4442/2016 (κάντε κλικ εδώ)
 • NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4442 – Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 230/07.12.2016, Α) (κάντε κλικ εδώ)
 • Απλούστευση και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας Καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος, Θεάτρων και Κινηματογράφων.( Αριθμ. οικ. 16228, ΦΕΚ 1723/18.05.2017, Β)(κάντε κλικ εδώ)

 

  Αναζήτηση

  Επόμενες Εκδηλώσεις

  Νέα άρθρα