Κατηγορία: Γνωστοποίηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (γενικά)

THUMBNAIL

Γνωστοποίηση αδειών λειτουργίας καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος (γενικά)

ΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Αίτηση Δημοτικής ενημερότητας (κάντε κλικ εδώ) Αιτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την εγκατάσταση στη συγκεκριμένη τοποθεσία (κάντε κλικ εδώ) Απαραίτητα στοιχεία επιχείρησης…