ΛΗΨΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

  1. Αίτηση Δημοτικής ενημερότητας (κάντε κλικ εδώ)
  2. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος κουρέα – κομμωτή (κάντε κλικ εδώ)
  3. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών (κάντε κλικ εδώ)

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα