Κατηγορία: Ανακοινώσεις

THUMBNAIL

22.08.2013 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής “Συντήρηση, επισκευή κρηπιδοτοιχων ΔΕ Φλώρινας”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/20082. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/20113. Τις διατάξεις…

THUMBNAIL

22.08.2013 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής “Συντήρηση δικτύων Ύδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Φλώρινας”

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/20082. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/20113. Τις διατάξεις…

THUMBNAIL

14.08.2013 – Aιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου

Κατόπιν του υπ’αριθμ. 2896/07-08-2013 εγγράφου του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών, Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., αναρτούμε την από 30-07-2013 αιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό…

THUMBNAIL

05.08.2013 – Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό «Προμήθεια μηχανολογικού υλικού ( ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφή) Δήμου Φλώρινας.

Θέμα : Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό «Προμήθεια μηχανολογικού υλικού ( ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφή) Δήμου Φλώρινας. Σε απάντηση της ερώτησης- διευκρίνησης της ατομικής επιχείρησης «ΠΥΡΖΑΣ…

THUMBNAIL

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με την κατάργηση των θέσεων των Δημοτικών Αστυνομικών και των Σχολικών Φυλάκων

Ψ Η Φ Ι Σ Μ ΑΤου Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας Για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης και της τρόικας…