Κατηγορία: Ανακοινώσεις

THUMBNAIL

14.08.2013 – Aιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου

Κατόπιν του υπ’αριθμ. 2896/07-08-2013 εγγράφου του Υπουργείου Μακεδονίας-Θράκης, Γενική Διεύθυνση, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών, Τμήμα ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ., αναρτούμε την από 30-07-2013 αιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό…

THUMBNAIL

05.08.2013 – Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό «Προμήθεια μηχανολογικού υλικού ( ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφή) Δήμου Φλώρινας.

Θέμα : Διευκρινήσεις για το διαγωνισμό «Προμήθεια μηχανολογικού υλικού ( ηλεκτρονικοί υπολογιστές και συναφή) Δήμου Φλώρινας. Σε απάντηση της ερώτησης- διευκρίνησης της ατομικής επιχείρησης «ΠΥΡΖΑΣ…

THUMBNAIL

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας σχετικά με την κατάργηση των θέσεων των Δημοτικών Αστυνομικών και των Σχολικών Φυλάκων

Ψ Η Φ Ι Σ Μ ΑΤου Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας Για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με τις αποφάσεις της ελληνικής κυβέρνησης και της τρόικας…

THUMBNAIL

Ανακοίνωση για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων

ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου είκοσι τεσσάρων (24) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων , για τη κάλυψη…