Κατηγορία: Ανακοινώσεις

THUMBNAIL

29.04.2014 – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ »

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/20082. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/20113. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4.11.2011 απόφασης του Υπουργού…

THUMBNAIL

09.04.2014 – ΘΕΜΑ: «Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει των aυτοδιοικητικών εκλογών της 18 Μαίου 2014. Οριοθέτηση προεκλογικής περιόδου

“Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει των aυτοδιοικητικών εκλογών της 18 Μαίου 2014. Οριοθέτηση προεκλογικής…

THUMBNAIL

20.02.2014 – Ανάθεση προμήθειας ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝOΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σας ανακοινώνουμε ότι ο Δήμος Φλώρινας θα προσφύγει στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων για την ανάθεση της προμήθειας που περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα σύμφωνα με την…

THUMBNAIL

19.02.2014 – Ανακοίνωση διεξαγωγής κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια του διαγωνισμού του έργου «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΕΜΑΤΟΣ ΔΔ ΝΙΚΗΣ (Α’ & Β’ ΦΑΣΗ)»

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/20082. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/20113. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4.11.2011 απόφασης του Υπουργού…

THUMBNAIL

28.01.2014 – Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης επιτροπής «Επισκευή και συντήρηση οχημάτων – μηχανημάτων»

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ…