02.12.11-Ανακοίνωση σχετικά με τα δρομολογίων μεταφοράς μαθητών

Ανακοίνωση σχετικά με τα δρομολογίων μεταφοράς μαθητών

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι πρόκειται να προβεί σε διαπραγμάτευση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών που αναδείχθηκαν άγονα στο διαγωνισμό της 15/11/2011, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής Προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1α του Π.Δ. 60/2007 και το άρθρο 31 της ευρωπαϊκής οδηγίας 2004/18/ΕΚ.
Η διαπραγμάτευση θα λάβει χώρα την Τετάρτη 07/12/2011 και ώρα 14.00 στο Δημαρχείο Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Φλώρινα, ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού
Κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 21 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 22, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά των άρθρων 23 και 24 της διακήρυξης.

Για Πληροφορίες καλείτε στα τηλέφωνα: 23853.51224 – 51254

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα