03.07.2014 – ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 4002/2011 άρθρο 69 παρ. 1γ, τις διατάξεις των άρθρων 113 παρ. 5 του Ν.1892/1990 (101 Α) και άρθρο 5 παρ. 15 του Ν.1894/90 (110 Α), όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 35 παρ. 4 του Ν. 3577/2007 και στη συνέχεια με το άρθρο 36 του Ν. 3699/2-10-2008 (ΦΕΚ 119 Α), τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και την αριθ. 16/2014 απόφαση της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις εργολάβων καθαρισμού των σχολικών μονάδων με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2014-2015:

Α/ΑΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΘΕΣΕΙΣ
11ο Γυμνάσιο Φλώρινας1
22ο Γυμνάσιο Φλώρινας2
33ο Γυμνάσιο Φλώρινας1
42ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας1
53ο Γενικό Λύκειο Φλώρινας1
6ΕΠΑΛ Φλώρινας2
7ΕΠΑΣ – ΣΕΚ & ΙΕΚ Φλώρινας1
8Γυμνάσιο Αμμοχωρίου1
9Γυμνάσιο Μελίτης1
10Γυμνάσιο Παπαγιάννη1
11Εσπερινό Γυμνάσιο – Λυκειακές τάξεις1

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση (την προμηθεύονται από τη γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής)
2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
3. Κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που θα βοηθήσει την πρόσληψη
4. Υπεύθυνη δήλωση που να φαίνεται αν και σε ποια σχολεία και για πόσο χρονικό διάστημα έχει συνάψει σύμβαση μίσθωσης έργου για καθαρισμό στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φλώρινας, Μ. Αλεξάνδρου 97 – Φλώρινα (Δημαρχείο), μέχρι την Παρασκευή 18 Ιουλίου 2014 και ώρα 13:00.

Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 23853 51027 (κ. Κάτης Αθανάσιος).

Ο Πρόεδρος της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής

Καραγκιοζίδης Θεοδόσιος

 

 

 

 

 

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα