13.08.2015 – Περίληψη διακήρυξης για την εκποίηση του κληροδοτήματος Ιωαννίδη Κωνσταντίνου

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ & ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Φλώρινα, 13/08/2015
Αριθμ. Πρωτ:18258

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Έχοντας υπόψη του:

 • Το άρθρο 10 του ν. 4182/2013
 • Την υπ’ αριθ.2271/1962 δημόσια διαθήκη του Ιωαννίδη Κωνσταντίνου
 • Τον υπ’ αριθ. 484/296007-93 λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος
 • Την με αριθ. 312/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας
 • Την υπ’ αριθ. 107/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων
 • Την ανάγκη εκποίησης του ανωτέρω κληροδοτήματος

Καλεί άπορες οικογένειες δημοτών του Δήμου Φλώρινας να συμμετέχουν στην κλήρωση που θα γίνει για την εκποίηση του ανωτέρω κληροδοτήματος όπως αυτοί διατυπώνονται παρακάτω :

 1. Η διάθεση όλου του ποσού το οποίο υπάρχει στον με αριθμό 484/296007-93 λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος θα γίνει εφ’ άπαξ σε μία(1) άπορη οικογένεια του Δήμου Φλώρινας.
 2. Η κλήρωση θα είναι δημόσια, μεταξύ άπορων οικογενειών του Δήμου Φλώρινας
 3. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 15/9/2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 11,00 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα – Οικονομική Υπηρεσία Συν. Αγίου Μηνά 4ες Εργατικές Κατοικίες, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής (Πληροφορίες: Αλεξίου Κωνσταντίνος τηλ. 2385044479 εσ. 5)

Αν η πρώτη κλήρωση δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται στις 22/9/2015,ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ. στον ίδιο χώρο. Για την συμμετοχή στην ως άνω κλήρωση, θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 1. Να πρόκειται για δημότες του Δήμου Φλώρινας και
 2. Να προκύπτει από επίσημα έγγραφα η απορία τους, τουλάχιστον κατά το οικονομικό έτος 2014.-

Με εντολή Δημάρχου
Ο Αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Μπαρδάκας Χρήστος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα