Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος #1:

Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 του έργου «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτίριο του Επιμελητηρίου Φλώρινας» , το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" του ΕΣΠΑ, ο Δήμος Φλώρινας προσκαλεί εταιρείες και φυσικά πρόσωπα παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης σε συγχρηματοδοτούμενα ενεργειακά έργα να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης "Υπηρεσίες Ενεργειακού Τεχνικού Συμβούλου του έργου "Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτίριο του Επιμελητηρίου Φλώρινας".
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς μέχρι τις 27/12/2011 στην ηλεκτρονική διεύθυνση texniko@cityoflorina.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κο Στεφανόπουλο.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα