Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος #2

Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 του έργου «Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτίριο του Επιμελητηρίου Φλώρινας» , το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη" του ΕΣΠΑ, ο Δήμος Φλώρινας προσκαλεί Μελετητές Ενεργειακών έργων με πτυχίο κατηγορίας 14 και τάξης Α, να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εκπόνηση "Ενεργειακής Μελέτης Εφαρμογής του έργου "Πρότυπο Επιδεικτικό Έργο εφαρμογής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο κτίριο του Επιμελητηρίου Φλώρινας".
Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς μέχρι τις 27/12/2011 στην ηλεκτρονική διεύθυνση texniko@cityoflorina.gr
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με τον κο Στεφανόπουλο.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα