Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του παραδοτέου 3.3.2 – Περιηγήσεις εξοικείωσης (Familiarization tour), στο πλαίσιο υλοποίησης της διασυνοριακής πράξης «Innovative educational programmes enhancing the environmental res

 


Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

 

 


 

Φλώρινα 17/05/2016
Αριθμ. Πρωτ.: -8223-

Στο πλαίσιο του έργου «Innovative educational programmes enhancing the environmental resources of the cross-border region Pelagonija/Florina» (Πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα ενίσχυσης των περιβαλλοντικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής Πελαγονίας – Φλώρινας), με ακρωνύμιο «ZOO INNOVATIVE» και κωδικό MIS 904034., το οποίο υλοποιείται με χρηματοδότηση του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-ΠΓΔΜ 2007-2013», εντός του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πηγών και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή», Μέτρο 2.1 «Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής», και έχει ως γενικό στόχο την συμβολή στην προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων στις διασυνοριακής περιοχές Πελαγονία & Φλώρινα, κυρίως μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επισκέψεων σε ζωολογικούς κήπους, συγκεκριμένες παρεμβάσεις υποδομής στους ζωολογικούς κήπους τόσο στη Βίτολα όσο και στην Φλώρινα, την προετοιμασία και την παράδοση εκπαιδευτικών καταρτίσεων και εργαστηρίων πάνω σε περιβαλλοντικά θέματα τόσο σε εθελοντές όσο και εργαζόμενους αμφότερων των ζωολογικών κήπων Βίτολας & Φλώρινας καθώς επίσης και πλήθος δράσεων προβολής και δημοσιότητας, ο Δήμος Φλώρινας (Ετ 4) προσκαλεί δυνητικούς αναδόχους να υποβάλλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος, με κριτήριο την χαμηλότερη προσφορά, για την υλοποίηση της εργασίας:
«Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση του παραδοτέου 3.3.2 – Περιηγήσεις εξοικείωσης (Familiarization tour), στο πλαίσιο υλοποίησης της διασυνοριακής πράξης «Innovative educational programmes enhancing the environmental resources of the cross-border region Pelagonija/Florina» (Πρωτότυπα εκπαιδευτικά προγράμματα ενίσχυσης των περιβαλλοντικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής Πελαγονίας – Φλώρινας), με ακρωνύμιο «ZOO INNOVATIVE» και κωδικό MIS 904034»
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παροχής υπηρεσιών εκτιμάται σε 8.000,00 Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι σε θέση να παράσχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

ΠεριγραφήΠεριοχή
Οργάνωση περιήγησης έως 10 ατόμων – εθελοντών του Ζωολογικού κήπου Φλώρινας, (εκ του μονίμου προσωπικού του Δήμου Φλώρινας) σε τρεις Ζωολογικούς κήπουςΔήμος Φλώρινας
Διαμονή για έως 10 άτομα, για κάθε επίσκεψη σε Ζωολογικό κήπο (έως 3 διανυκτερεύσεις συνολικά)
Διατροφή για έως 10 άτομα, για κάθε επίσκεψη σε Ζωολογικό κήπο (περιλαμβάνει πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό, δεκατιανό, απογευματινό ανά ημέρα περιήγησης)

Περαιτέρω πληροφορίες (παραδοτέα κ.τ.λ.) μπορείτε να βρείτε στην Τεχνική περιγραφή του συνημμένου τεύχους Πρωτογενούς Αιτήματος.
Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 25/05/2016 και ώρα 13.00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση press@cityoflorina.gr ή εντύπως στη διεύθυνση: Δήμος Φλώρινας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 107, ΤΚ 53100, Φλώρινα (θα πρέπει να βρίσκονται στη Γραμματεία του Δήμου μέχρι την ανωτέρω χρονική προθεσμία). Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την κα Βόγλη Νικολέττα τηλ. 2385351011, ταχ.: press@cityoflorina.gr.

Ο Δήμαρχος Φλώρινας

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα