03.09.2021 – Πρόσκληση σύγκλησης στην ειδική συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 09Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 17:30΄ μ.μ.«δια ζώσης»-κεκλεισμένων των θυρών

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -19-
 

Φλώρινα, 03/09/2021
Αρ. Πρωτ.: -18700/100-

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010)με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018), στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου ΦλώριναςΑΔΣ 66/2020) στην ειδική συνεδρίαση του ΔημοτικούΣυμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 09Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Πέμπτηκαι ώρα 17:30΄ μ.μ.«δια ζώσης»-κεκλεισμένων των θυρών -(αρ. 163/33282/29-05-2020 εγκύκλιος ΥΠΕΣ), όσων πληρούν τις προϋποθέσεις εμβολιασμού ή νόσησης και με τη συμμετοχή των υπολοίπων μέσω τηλεδιάσκεψης,σύμφωνα με την 59η Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (Αρ.Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/179/οικ.16812/30-08-2021) «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού – Παρακολούθηση συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού»,με μοναδικόθέμα ημερήσιας διάταξης

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΙΧΑΗΛ ΕΥΑΓ. ΧΑΤΖΙΟΣ

 Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα