04.02.11 – Περίληψη Δημοτικού Συμβουλίου Α.Π.02/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα, 03 Φεβρουαρίου 2011
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ/ΛΙΟΥ
 
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : – 02 –   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Για αναλυτική προβολή της περίληψης των Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, που ελήφθησαν κατά την τακτική Συνεδρίαση αυτού στις 31 Ιανουαρίου 2010, κάντε κλικ εδώ

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

Δρ. Ζαχαρούλα(Ζέτα) Ρίζου 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα