05.01.2022 – Πρόσκληση σύγκλησης στην «δια ζώσης» ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 09 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄ π.μ.

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
Αρ. Πρόσκ.: – 1 –

 

Φλώρινα, 05/01/2022

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 64, 67 και 74 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/133/19-07-2018), στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων του Δήμου Φλώρινας ΑΔΣ 66/2020) στην «δια ζώσης» ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα γίνει στις 09 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00΄ π.μ. [η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων γίνεται με την επίδειξη: α) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή β) αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test), τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά δύο τ.μ., χρήση προστατευτικής μάσκας και αντισηπτικού)] σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 643/69472/24-09-2021 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», την υπ΄ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/192/ οικ.23660/22/12/2021 69η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ του Υπουργείου Εσωτερικών «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού», την με Α.Π.: 96605/29-12-2021, Αριθμός Εγκυκλίου: 933 του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου» και την με Α.Π.: 96599/29-12-2021, Αριθμός Εγκυκλίου: 932 του Υπουργείου Εσωτερικών ««Διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα