05.09.11-Πρόσκληση σε Kατεπείγουσα Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Φλώρινας

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 Φλώρινα, 05 Σεπτεμβρίου 2011
  
 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 Ημερομηνία διεξαγωγής :Δευτέρα, 05 Σεπτεμβρίου 2011
 Χώρος διεξαγωγής :Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου(Πέρασμα)
 Ώρα έναρξης :15:00
 Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011) στις 05 Σεπτεμβρίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 3 μ.μ. σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2011 αποφάσεως του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Πολιτισμού και Αθλητισμού περί προσλήψεως προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για το έτος 2011». Για αναλυτική
προβολή της πρόσκλησης της Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Φλώρινας κάντε κλικ εδώ
 Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Δρ. Ζαχαρούλα(Ζέτα) Ρίζου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα