19.08.2022 – Πρόσκληση σύγκλησης στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» στις 19 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και κατά τις ώρες 11:00΄ – 12:00΄

logo-dimos100x100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αρ. Πρόσκ.: -26-

  

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ (δια περιφοράς) ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, που θα διεξαχθεί «δια περιφοράς» με τη χρήση τηλεφώνου και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας, σύμφωνα την παράγραφο 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα και την με αριθμ. 380/39456/15-06-2022 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. στις 19 Αυγούστου 2022, ημέρα Παρασκευή και κατά τις ώρες 11:00΄ – 12:00΄, για την συζήτηση και λήψη απόφασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ Ε. ΧΑΤΖΙΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα