10.11.2017 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης την 15 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -4-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -22247/41 –
Φλώρινα 10 Νοεμβρίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) την 15 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με :

1) «Σχετικά με την κατάθεση του προσχεδίου του προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων οικονομικού έτους 2018».

Ο λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα έγκειται στο ότι ο Δήμος πρέπει άμεσα να μεριμνήσει για την ενσωμάτωση του προϋπολογισμού του έτους 2018 στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα