20.06.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 19 του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ.

ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -10-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : – 12878/24–

Φλώρινα, 18 Ιουνίου 2019
  
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Π ρ ο ς :
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας κ.κ. :
• Δημόπουλο Θεόδωρο
• Ζαέκη Αντώνιο
• Γαϊγάνη-Τίτα Παναγιώτα
• Ουλιάρης Θεόδωρο
• Απιδόπουλο Γεώργιο
• Κωνσταντινίδη Ευστάθιο
• Σεχίδη Θεόφιλο
• Τσιώκα Μιχαήλ

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 19 του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με :

Θέμα 1ο. : Χορήγηση προέγκρισης Άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας Ψυχαγωγικών παιδειών (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ) στην εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Αρμενοχωρίου.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στο γεγονός πως σήμερα ξεκινά η λειτουργία της εμποροπανηγύρεως.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΜΟΥΣΙΟΥ ΜΥΛΩΝΑ ΟΛΓΑ

 
 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα