25.05.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση στις 29 του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -8-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : – 9579/15 –
Φλώρινα, 25 Μαΐου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 29 του μηνός Μαΐου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με :

θέμα 1ο. : Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

θέμα 2ο. : Μίσθωση κτηρίου χώρου πρασίνου – δασικής αναψυχής στην Τοπικής Κοινότητας Άνω Υδρούσας.
θέμα 3ο.: Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής σε κατάστημα.

θέμα 4ο.: Γνωμοδότηση σχετικά με διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στη συμβολή των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου & Κρέσνας Δήμου Φλώρινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα