30.11.2017 – Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 30 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ.

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 82-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : – 24105/526 –
Φλώρινα, 30 Νοεμβρίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.30 π.μ. , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

  1. Ορισμός Δικηγόρου προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου ενώπιον του Α΄ Ακυρωτικού Τμήματος του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης, σχετικά με αίτηση ακύρωσης κατά της υπ΄αριθ. 2750/7-11-2014 απόφασης ανάκλησης δήλωσης υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν. 4178/2013.

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης απόψεων στις 11/12/2017.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα