27.10.2021 – Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Φλώρινας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο

logo-dimos100x100EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 

Φλώρινα 26-10-2021

Αρ. Πρωτ.:23344

ΘΕΜΑ: «Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) Δήμου Φλώρινας», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)»

Ο Δήμος Φλώρινας στο πλαίσιο της «Εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.)» υποβάλλει τα τεύχη της μελέτης Π1_Α «Ανάλυση Υφιστάμενης Κατάστασης-Χαρτογράφησης της Περιοχής Παρέμβασης» & Π1_Β «Χωροθέτηση Σημείων Επαναφόρτισης και Θέσεων Στάθμευσης Η/Ο και Σενάρια Ανάπτυξης Δικτύου Σημείων Επαναφόρτισης Η/Ο» και καλεί τους αρμόδιους κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς και πολίτες, να καταθέσουν τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις τους για τα παραπάνω.
Όλες οι προτάσεις των πολιτών θα εξεταστούν από τον ανάδοχο και όσες από αυτές κριθούν υλοποιήσιμες, θα ενσωματωθούν στην παραπάνω μελέτη.

Οι τυχόν προτάσεις, παρατηρήσεις μπορούν να αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: dprog.dflor@gmail..com.

Φλώρινα 26-10-2021

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης
Βασιλική Σεχίδου
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός MSc

Για αναλυτική προβολή του ΣΦΗΟ_ΦΛΩΡΙΝΑ_ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π1_Α  κάντε κλικ εδώ (pdf).

Για αναλυτική προβολή του ΣΦΗΟ_ΦΛΩΡΙΝΑ_ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Π1_Β  κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα