02.04.2020 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια ζωοτροφών οικόσιτων ζώων ζωολογικού κήπου

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Προμήθεια ζωοτροφών οικόσιτων ζώων ζωολογικού κήπου

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στην προμήθεια ζωοτροφών οικόσιτων ζώων ζωολογικού κήπου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 10/04/2020, ημέρα Παρασκευή στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 7.872,37 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:2385046978 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Αντιδήμαρχος

Μουρατίδης Νικόλαος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και του εσχτικού εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα