20.05.2021 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝν
 


ΦΛΩΡΙΝΑ, 17-05-2021
Αρ. Πρωτ.: 11139

Προς: Ενδιαφερόμενους
Οικονομικούς Φορείς 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
«Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας»

Ο Δήμος Φλώρινας σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου για τη τεχνική υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 26/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.364,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, σε βάρος του Κ.Α. 30-7133.003 του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας, οικονομικού έτους 2021.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων υλοποίησης της προμήθειας θα τηρηθούν τα ελάχιστα χρονικά περιθώρια υποβολής προσφορών. Παρακαλούμε να μας αποστείλετε την προσφορά σας το συντομότερο δυνατόν.

Ο Αντιδήμαρχος
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Δημήτριος Αθ. Θεοφανίδης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα