11.12.2018 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED στις γέφυρες του ποταμού Σακουλέβα, στην πόλη της Φλώρινας

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΦΛΩΡΙΝΑ, 10 / 12 / 2018
Αρ. Πρωτ.: 25552

Προς:
Ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς

Ο Δήμος Φλώρινας σας καλεί να υποβάλλετε προσφορά για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΣΤΙΣ ΓΕΦΥΡΕΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΣΑΚΟΥΛΕΒΑ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 14/12/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 4.340,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φλώρινας στο τηλ. 23850-45790 και στα γραφεία της οδού Κ. Κώττα 1 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Η παρούσα θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο του Δήμου Φλώρινας www.cityoflorina.gr.

Ο Αντιδήμαρχος

Νικόλαος Δούμτσης

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εντύπων της κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα