15.09.2017 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια πλαστικών σωλήνων PVC, υλικών ύδρευσης

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Φλώρινα, 15-09-2017
Αρ. Πρωτ.: 17526

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την προμήθεια πλαστικών σωλήνων PVC, υλικών ύδρευσης σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. 13180/11-7-2017 Πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Φλώρινας με αριθμό ΑΔΑΜ αιτήματος: 17REQ001675427και αριθμό ΑΔΑΜ έγκρισης: 17REQ001920161 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 21-09-2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 4.635,05 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο Προϊστάμενος
Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Παπαναστασίου Δημήτριος
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα