20.10.2020 – Π.Ε.Ε. – Προμήθεια/αντικατάσταση ποτιστρών

logo-dimos100x100ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 Φλώρινα, 20 / 10 / 2020
Αριθμ. Πρωτ: 21649

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της ενέργειας με τίτλο “Προμήθεια/αντικατάσταση ποτιστρών”.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 23/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 1.872,40 € (εκ των οποίων 362,40 € είναι ο ΦΠΑ 24%).
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής. Πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Αγροτικής Παραγωγής & Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.: 23850 45535 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf) και για τις τεχνικές προδιαγραφές κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα