23.03.2021 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων

 


Φλώρινα, 22 Μαρτίου 2021

Αρ. Πρωτ.: 6119

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(Παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων)

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για την παροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 26-03-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 12.500.00€ (0%ΦΠΑ).
Η κατακύρωση της προαναφερόμενης προσφοράς θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδήμαρχοι του Δήμου Φλώρινας, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.:23850-44781 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (υπεύθυνη: κα. Ελένη Ταταρίδου).

Ο Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Αθ. Θεοφανίδης

Για αναλυτική προβολή της  πρόσκλησης  κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα