24.08.2019 – Π.Ε.Ε. – Εργασίες κλαδεύσεως και καθαρισμού περιαστικού δάσους Αγίου Παντελεήμονα για μείωση κινδύνου πυρκαγιάς

ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
logo-dimos100x100Δ/νση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Φλώρινα, 23/08/2019
Αριθμ. Πρωτ: 18661
Ταχ. Δ/νση : Πτολεμαίων 1-Διοικητήριο
Ταχ. Κώδικας : 531 00
Τηλέφωνο: 23850 45535
FAX: 23850 45965

ΠΡΟΣ:
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Ο Δήμος Φλώρινας, σας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο “Εργασίες κλαδεύσεως και καθαρισμού περιαστικού δάσους Αγίου Παντελεήμονα για μείωση κινδύνου πυρκαγιάς”. Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 30/08/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 μμ, στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ.53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 5.000,00 € (εκ των οποίων 967,74 € είναι ο ΦΠΑ 24%).
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και του εντύπου οικονομικής προσφοράς κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα