28.02.2018 – Π.Ε.Ε. – Ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων του Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Περιβάλλοντος
ΤΜΗΜΑ
Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων
Φλώρινα,28/2/2018
Αρ. Πρωτ.:3546

Ο Δήμος Φλώρινας, ανακοινώνει ότι θα προβεί στη συλλογή προσφορών, για τηνπαροχή υπηρεσιών ασφαλιστικής κάλυψης των οχημάτων του και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 02/03/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα ΤΚ 53100. Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα 21.000,00€, (0% ΦΠΑ).
Η κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Η εν λόγω παροχή υπηρεσιών κρίνεται κατεπείγουσα και αναγκαία (προκειμένου να διατηρηθούν είναι σε ασφάλιση τα οχήματα – λήξη 02/03/2018) και για αυτό το λόγο θα τηρηθούν τα ελάχιστα χρονικά περιθώρια υποβολής προσφορών. Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων του Δήμου Φλώρινας, στο τηλ.:23850-22270 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
(υπεύθυνος:κος Ι. Αναγνωστόπουλος).

Ο Αντιδήμαρχος

Δημόπουλος Θεόδωρος

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα