29.11.2018 – Π.Ε.Ε. – Παροχή υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο καθημερινό τοπικό τύπο ανακοινώσεων

logo-dimos100x100ΔΗΜΟΣ ΦΛΩPINAΣ
Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
Πέρασμα, 26/01/2018
Α.Π. 154

Ο Δήμος Φλώρινας ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών, για την ανάθεση υπηρεσιών για τη δημοσίευση στο καθημερινό τοπικό τύπο ανακοινώσεων και καλεί του ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.
Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και 06/02/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 το μεσημέρι στο πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας, στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Φλώρινα, Τ.Κ. 53100.
Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στα πεντακόσια (500) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.
Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση του αρμόδιου Αντιδημάρχου με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.
Πληροφορίες δίνονται από τη Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Φλώρινας στο τηλ.: 2385351508 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Προϊστάμενος
Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης
Δήμου Φλώρινας

Παπαγιαννάκης Μιχαήλ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης και των σχετικών εγγράφων της κάντε κλικ εδώ (pdf)arrow1

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα