24.01.2012 – ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Σήμερα την 24η Ιανουαρίου 2012 και ώρα 1 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας συνήλθε σε Έκτακτη Συνεδρίαση μετά από πρόσκληση της Προέδρου κας Ζ. Ρίζου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: «έκδοση ψηφίσματος για το θάνατο της Αγγελικής Δισλία, αδερφής του κ. Δημητρίου Λουκά, Αντιδημάρχου Φλώρινας». Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου Φλώρινας, κου Ι. Βοσκόπουλου αποφάσισε ομόφωνα:

Να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια της θανούσης.

Να παραστεί σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στη νεκρώσιμη ακολουθία.

Να επιδοθεί το παρόν ψήφισμα στους οικείους του.

Να δημοσιευτεί το παρόν ψήφισμα στον Τοπικό Τύπο.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας

Δρ. Ζαχαρούλα (Ζέτα) Ρίζου

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα