02.06.2010 – Απάντηση σε καταγγελία για τον Επόπτη καθαριότητας

Είναι γεγονός ότι, όταν ο ίδιος δεν είσαι άμεσα εμπλεκόμενος ή δεν είσαι αυτόπτης μάρτυρας σε περιστατικό, η πληροφόρηση την οποία από άλλον δέχεσαι, μπορεί να μην είναι ακριβής.
Αποτέλεσμα αυτού είναι η συναγωγή συμπερασμάτων και δημιουργία εντυπώσεων απομακρυσμένων από τα γεγονότα. Πολύ περισσότερο, όταν ο εμπλεκόμενος σε περιστατικό είναι δικός σου άνθρωπος. 


Η ενημέρωσή του, έτσι όπως κατατίθεται στους δικούς του ανθρώπους, δημιουργεί φορτίσεις, υπερβάλλει τα πραγματικά περιστατικά και τους οδηγεί σε ποικίλες αντιδράσεις. Εκτίμηση του Δήμου είναι ότι το περιστατικό της 14/5/2010 ανάμεσα στο συμπολίτη μας, κο Ζιώγα Χρήστο, και τον επόπτη καθαριότητας, κο Κακιούση Νικόλαο, εμπίπτει στην ανωτέρω περίπτωση. Ο κ. Ζιώγας Χρήστος τοποθέτησε σακούλα απορριμμάτων σε καλάθι πεζοδρομίου που είναι για χαρτιά και μικροαντικείμενα. Ο επόπτης καθαριότητας του συνέστησε να αποσύρει τη σακούλα από το καλάθι και ή να την επαναφέρει στην ώρα αποκομιδής ή να την πάει λίγο παραπάνω στον κάδο απορριμμάτων. Ο κ. Ζιώγας αρνήθηκε, ο επόπτης επέμενε, ο συμπολίτης εκφράστηκε έντονα και απαξιωτικά και στην προειδοποίηση του επόπτη ότι θα καλέσει αμέσως την Ελληνική Αστυνομία, ανέβηκε στο σπίτι του αφήνοντας όμως κάτω τη σακούλα απορριμμάτων. Για τα ανωτέρω έγινε έρευνα από το Δήμο, ο οποίος πέραν του επόπτη προσέφυγε και σε αυτόπτη μάρτυρα. Όλο το επιπλέον περιεχόμενο του επεισοδίου, το οποίο ως κρίσεις περί του Δήμου, του Δημάρχου και την ευχή ότι τις απόψεις των καταγγελλόντων θα υιοθετήσουν οι συμπολίτες μας αποδυναμώνουν τις θέσεις τους αναφορικά με το περιστατικό και προβάλλουν τους άλλους λόγους των καταγγελλόντων. Πληροφοριακά γνωρίζουμε ότι οι ανωτέρω είναι εγγόνια του συγκεκριμένου συμπολίτη μας και ότι καταγγελία στο Δήμο με ελάχιστο περιεχόμενο κατέθεσε η μητέρα των ανωτέρω και η κόρη του κ. Ζιώγα Χρήστου, κα Τζώτζη-Ζιώγα Βασιλική.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα