02.06.2010 – Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας

Με ομόφωνες αποφάσεις ψηφίστηκαν τα 26 τακτικά θέματα της ημερήσιας διάταξης, και αφού προηγήθηκαν ένα ψήφισμα για το Σχέδιο Πρότασης του Χωροταξικού Σχεδιασμού των Πανεπιστημίων και δύο έκτακτα θέματα, ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2010.


Η συνεδρίαση επικεντρώθηκε κυρίως στο ένα από τα έκτακτα θέματα: Ένταξη στο Δήμο Φλώρινας της Εθελοντικής Ομάδας Πολλαπλών Αποστολών της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Φλώρινας για την πολιτική προστασία των πολιτών από φυσικές καταστροφές. Ο πρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων, κ. Μούλελης Ηλίας, παρουσίασε στο Δημοτικό Συμβούλιο τους τομείς συμβολής της ομάδας στο πλαίσιο εθελοντισμού, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο ψήφισε ομόφωνα την ένταξη της ομάδας στο Δήμο Φλώρινας.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα