18.06.2010 – Μετακίνηση-καταστροφή μέσων ρύθμισης κυκλοφορίας στην γέφυρα του Δ.Δ. Αρμενοχωρίου

Στις 16 Ιουνίου 2010, συνεργείο του Τεχνικού τμήματος του Δήμου, διαπίστωσε ότι οι πινακίδες αναγγελίας κινδύνου και οι προειδοποιητικοί φανοί διακοπής κυκλοφορίας στην γέφυρα του Δ.Δ. Αρμενοχωρίου είχαν μετακινηθεί – καταστραφεί. Οι συγκεκριμένες πινακίδες και οι προειδοποιητικοί φανοί είχαν τοποθετηθεί από το Τεχνικό τμήμα του Δήμου Φλώρινας με σκοπό την απαγόρευση διέλευσης οχημάτων από την γέφυρα. Άγνωστοι – όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες – έριξαν τις πινακίδες και τους φανούς στην κοίτη του ποταμού και στις παρακείμενες όχθες του. Ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας ήταν οι καταστροφή των προειδοποιητικών φανών και η φθορά των πινακίδων αναγγελίας κινδύνου και διακοπής κυκλοφορίας.

 bridge_1.gif bridge_2.gif
 bridge_3.gif bridge_4.gif

 bridge_5.gif

 bridge_6.gif

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα