ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ολοκληρώθηκε το έργο «Αποξήλωση, συσκευασία και τελική διάθεση στοιχείων αμιάντου στεγάστρου Δημοτικής αγοράς», συνολικού προϋπολογισμού 40.000,00 €.
Κατά την εκτέλεση του έργου σφραγίστηκε η Δημοτική αγορά με τη συνδρομή της Δημοτικής Αστυνομίας από όλες τις εισόδους και απαγορεύτηκε η είσοδος σε κατοίκους και καταστηματάρχες από τις 09 / 06 / 2012 μέχρι και τις 12 / 06 / 2012 στις 19:00 το απόγευμα. Η απαγόρευση πραγματοποιήθηκε για την ασφάλεια των κατοίκων και των καταστηματαρχών της περιοχής, καθώς δεν υπήρχαν στοιχεία για την περιεκτικότητα ινών αμιάντου.

 

 

Μετά το πέρας των εργασιών, έγινε ολική απολύμανση του χώρου της Δημοτικής Αγοράς και μετρήσεις της ατμόσφαιρας σε περιεκτικότητα ινών αμιάντου από το πιστοποιημένο εργαστήριο ανάλυσης αμιάντου και μετρήσεων ινών αμιάντου KRD CONSULTING με ISO 17025. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων για την περιεκτικότητα ινών αμιάντου στην ατμόσφαιρα είναι κάτω του παραδεκτού ορίου και ο χώρος παραδόθηκε προς χρήση.
Η εκτέλεση του έργου έγινε από εταιρία INTERGEO η οποία διαθέτει:
  1. Πανελλαδική άδεια Επιχείρησης Αφαίρεσης Κατεδάφισης αμιάντου ή αμιαντούχων υλικών που περιέχου αμίαντο (ΕΑΚ) τύπου Α (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Γενική Δ/νση Συνθηκών και Υγιεινής της Εργασίας, Αρ. Πρωτ. 7156/35 / 12 – 04 – 2011).
  2. Πανελλαδική άδεια συλλογής – μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων (ΥΠΕΚΑ, Γεν. Δ/νση Περιβάλλοντος, Αρ. πρωτ. 122858/978 / 23 – 02 – 2011).
  3. Ενιαία άδεια εγκατάστασης – λειτουργίας, της εγκατάστασης προσωρινής αποθήκευσης συσκευασμένων επικίνδυνων και τοξικών αποβλήτων και διαχείρισης ιλύος και ρυπασμένης γής (Ν.Α. Θεσσαλονίκης, Γενική διεύθυνση Ανάπτυξης, Δ/νση Βιομηχανίας και Ορυκτού Πλούτου, Αρ. Πρωτ. 15/Φ 14.2.22644/4/14402, 27/12/2006).
  4. Είναι καταχωρημένη στο Πανελλαδικό Μητρώο Φορέων Διαχείρισης Επικίνδυνων αποβλήτων
  5. Πιστοποιημένη κατά ΕΝ ΙSΟ 9001:2000, ΕΝ ΙSO 14001:2004, ΕΝ ISO 18001:1999
  6. Μέλος του Ευρωπαϊκού Φορέα εταιριών Αφαίρεσης Αμιάντου (ARCA)
    από το 2006.
    Να σημειωθεί, ότι σύντομα θα ξεκινήσει και η τοποθέτηση στέγης στη λαϊκή αγορά στη θέση της αφαιρεθείσας, για να υπάρξει προστασία και ασφάλεια των χρηστών της αγοράς.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα