05.01.12-Δελτίο Τύπου (συνεδρίαση Δ.Σ. στις 31.12.11)

Υπό την Προεδρία της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας κ. Ζέτας Ρίζου και παρουσία του Δημάρχου Φλώρινας κ. Γιάννη Βοσκόπουλου συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Φλώρινας το Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011 με ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης και δεκατέσσερα στην ημερήσια διάταξη.
Πριν τη συζήτηση των θεμάτων, ο κ. Δήμαρχος ευχήθηκε χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους και στις οικογένειες τους, με υγεία και ευτυχία, και συγχρόνως να υπάρξει ευημερία στην πατρίδα μας, ώστε να βγούμε από τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βρισκόμαστε.

Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα είναι:

• «Καθορισμός ειδικότητας για πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου διάρκειας ενός (1) έτους, κλάδου ΥΕ16 εργατών γενικών καθηκόντων με έργο τη συλλογή, μεταφορά και φροντίδα αδέσποτων σκύλων στο χώρο που χρησιμοποιείται ως κυνοκομείο», με εισηγητή τον κ. Ν. Καδρέφη, Δημοτικού Υπαλλήλου Δήμου Φλώρινας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:

• «Σχετικά με μεταβίβαση καταστημάτων Δημοτικής Αγοράς», με εισηγητή τον κ. Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

• «Σχετικά με παράταση συμβάσεων προμήθειας υγρών καυσίμων», με εισηγητή τον κ. Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

• «Σχετικά με μείωση μισθωμάτων Δημοτικού περιπτέρου στο σιδηροδρομικό σταθμό Φλώρινας και καταστημάτων στη Δημοτική Αγορά Φλώρινας με αρ. 34,35,37,48 και 49», με εισηγητή τον κ. Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

• «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων για το έτος 2012», με εισηγητή τον κ. Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

• «Σχετικά με αναλήψεις πιστώσεων που αφορούν σε συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

• «Σχετικά με επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 3.277,91 ευρώ στον κ. Αλέξανδρο Δαλαμήτρο του Χρήστου (επιστροφή από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας)», με εισηγητή τον κ. Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

• «Αποδοχή επιχορήγησης 6.651,60 €, και τροποποίηση προϋπολογισμού οικον. έτους 2011 του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δ. Χαρίτου, Αναπληρωτή Προϊστάμενο Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

• «Έγκριση της απόφασης 36/2011 του Δ.Σ. της κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην 1η τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2011», με εισηγητή τον κ. Δ. Λουκά, Αντιπρόεδρο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

• «Έγκριση της απόφασης 32/2011 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση της δράσης ¨Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής¨ από την Ε.Ε.Τ.Α.Α.’», με εισηγητή τον κ. Δ. Λουκά, Αντιπρόεδρο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

• «Σχετικά με παραχώρηση αυτοκινήτων προγράμματος ¨Βοήθεια στο σπίτι¨ στη ΔΗΚΕΦ», με εισηγητή τον κ. Δ. Λουκά, Αντιπρόεδρο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

• «Έγκριση της απόφασης 41/2011 του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας η οποία αφορά στην κατάρτιση και ψήφιση Διετούς Προγράμματος Δράσης 2012-2013», με εισηγητή τον κ. Δ. Λουκά, Αντιπρόεδρο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, καθώς ο κ. Ασπρίδης ψήφισε κατά.

• «Ορισμός δύο (2) εκπροσώπων του Δήμου Φλώρινας με τους αναπληρωτές τους, στην επιτροπή υλοποίησης και παρακολούθησης της Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Φλώρινας και της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας για την υλοποίηση του Διετούς Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Δ. Λουκά, Αντιπρόεδρο Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Φλώρινας.
Ομόφωνα ορίστηκαν ως εκπρόσωποι του Δήμου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Αντώνης Ζαέκης και Άρης Αριστείδου, με αναπληρωτές τους τους κ.κ. Θεόδωρο Ουλιάρη και Τραϊανό Ρασάικο αντίστοιχα.

• «Σχετικά με μετονομασία αποχαρακτηρισμένων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Γ. Αργυρόπουλο, Πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

• «Σχετικά με έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2011 απόφασης της Επιτροπής Γνωμοδότησης του Τομέα Εμπορίου του Δήμου Φλώρινας», με εισηγητή τον κ. Αρ. Αριστείδου, Αντιδήμαρχο Φλώρινας.
Το παραπάνω θέμα ψηφίστηκε ομόφωνα.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα