ΣΤΙΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Η ΓΕΦΥΡΑ ΤΟΥ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ

Δημοσιεύτηκε στον τοπικό τύπο η δημοπράτηση της γέφυρας του Αρμενοχωρίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Αυγούστου 2011.Όπως είναι γνωστό η μεταλλική γέφυρα είχε τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω επικινδυνότητας προς αποφυγήν ατυχημάτων. Η μη λειτουργία της δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους του Αρμενοχωρίου, της γύρω περιοχής και όχι μόνο.
Το έργο αφορά την ανακατασκευή της μεταλλικής γέφυρας στην υπάρχουσα θέση και θα χρησιμοποιηθούν τα υπάρχοντα λίθινα βάθρα τα οποία παρουσιάζουν μόνο τοπικού χαρακτήρα βλάβες, αφού αυτή εξυπηρετεί τοπική κίνηση οχημάτων και πεζών.
Η γέφυρα θα ανακατασκευαστεί με μορφή κάτω διαβάσεως σε δύο τμήματα ανοίγματος 21,525 μ. το καθένα και συνολικού εύρους 4,00 μέτρων.
Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 340.223,58 ευρώ και ο εκτιμώμενος χρόνος κατασκευής του έργου είναι ογδόντα ημέρες.
Η νέα γέφυρα θα είναι ασφαλής και λειτουργική και θα δώσει τέλος στην ταλαιπωρία των συνδημοτών μας.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα