19.04.11-Δέλτιο Τύπου (Σύσκεψη για την πορεία της Τηλεθέρμανσης)

Σε σύσκεψη για την πορεία της Τηλεθέρμανσης του Δήμου Φλώρινας συμμετείχε ο Δήμαρχος Φλώρινας κ. Γιάννης Βοσκόπουλος, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης την Πέμπτη 14 Απριλίου 2011.
Σε αυτήν, συμμετείχαν η Γενική Διευθύντρια της ΔΕΥΑΦ κα Ερμιόνη Αβραμοπούλου, ο Προϊστάμενος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ) κ. Αστέρης Χατζηπαραδείσης, η κα Κωτσοπούλου Λεβένα Προϊσταμένη Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑΦ, ο κ. Σταυρίδης Κωνσταντίνος Μηχανολόγος Μηχ/κός Τεχνικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑΦ, ο κ. Ευγενικός Πέτρος υπάλληλος ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ, η κα Μανωλοπούλου Κυριακή υπάλληλος ΕΥΣ, η κα Γεωργοπούλου Ζωή Προϊσταμένη μονάδας ΔΕΥΣ και η κα Χύτα Αγγελική Νομικός Σύμβουλος του γραφείου Υφυπουργών.
Από τη συζήτηση προέκυψαν τα εξής συμπεράσματα:


• Το έργο της τηλεθέρμανσης παραμένει στάσιμο. Εκτός από το να γραφεί στα προτεινόμενα έργα για το ΕΠΠΕΡΑΑ δεν έχει γίνει καμιά άλλη ενέργεια. • Σε ερώτηση του κ. Δημάρχου πόσο είναι το ποσό το οποίο απαιτείται για την ιδία συμμετοχή της ΔΕΥΑΦ, οι αρμόδιοι φορείς δε γνώριζαν να απαντήσουν, γιατί ο φάκελος της τηλεθέρμανσης δεν εστάλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφασιστεί ποια θα είναι η συμμετοχή της ΔΕΥΑΦ. • Αποφασίστηκε, οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου να προβούν στον έλεγχο του φακέλου που έχουμε αποστείλει ως ΔΕΥΑΦ και μέχρι τις 30 Απριλίου 2011, να μας ενημερώσουν αν απαιτούνται και συμπληρωματικά στοιχεία για να σταλεί ο φάκελος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. • Σε ερώτηση του Δημάρχου Φλώρινας, εάν η ΔΕΥΑΦ αδυνατεί να βρει τους πόρους για την κατασκευή της τηλεθέρμανσης και μπορεί αυτή να κατασκευαστεί από τη Δ.Ε.Η. Α.Ε ή από ιδιώτη, η απάντηση ήταν ότι «εκ πρώτης όψεως κάτι τέτοιο φαίνεται ότι μπορεί να συμβεί». • Ο κ. Βοσκόπουλος ζήτησε, παράλληλα να προχωρήσει και αυτό το σενάριο, για να μη χαθεί κι άλλος χρόνος, να υπάρχει ετοιμότητα, ώστε μόλις καθοριστεί το ποσοστό συμμετοχής από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση. • Για την κατασκευή της τηλεθέρμανσης από τη ΔΕΥΑΦ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ίδια συμμετοχή να προέρχεται αποκλειστικά από πόρους της ΔΕΥΑΦ. Επιτρέπεται ο δανεισμός από τη ΔΕΥΑΦ αλλά δεν επιτρέπεται η επιχορήγηση της ΔΕΥΑΦ από το Δήμο Φλώρινας, από το κράτος ή από προγράμματα, όπως ΘΗΣΕΑΣ κ.α.. • Άρα, τα 3.000.000,00 € τα οποία είχε δεσμεύσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή από το «ΘΗΣΕΑ» για την επιχορήγηση της ΔΕΥΑΦ για την τηλεθέρμανση, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αυτήν. Τα χρήματα αυτά χάθηκαν οριστικά τόσο για την τηλεθέρμανση όσο και από έργα στο Δήμο μας. • Στις 30 Απριλίου 2011, θα υπάρξει και άλλη μια συνάντηση, ώστε να προχωρήσει ο φάκελος της τηλεθέρμανσης. Εκτιμάται ότι ως το τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε την απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αποφασίσουμε τελικά πώς και με ποια διαδικασία θα προχωρήσουμε για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού αναπτυξιακού έργου για το Δήμο μας.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα